[PATCH 7/7] ARM: mxs: Add SPI driver for mx233/mx28

Fabio Estevam festevam at gmail.com
Mon Jun 25 09:22:24 EDT 2012


Hi Marek,

On Sat, Jun 23, 2012 at 3:43 PM, Marek Vasut <marex at denx.de> wrote:

> +       ssp->clk = clk_get(&pdev->dev, NULL);
> +       if (IS_ERR(ssp->clk)) {
> +               ret = PTR_ERR(ssp->clk);
> +               goto out_spi_free;
> +       }

You could use devm_clk_get here instead,


> +
> +       clk_prepare_enable(ssp->clk);
> +       ssp->clk_rate = clk_get_rate(ssp->clk) / 1000;
> +
> +       stmp_reset_block(ssp->base);
> +
> +       platform_set_drvdata(pdev, host);
> +
> +       ret = spi_register_master(host);
> +       if (ret) {
> +               dev_err(&pdev->dev, "Cannot register SPI master, %d\n", ret);
> +               goto out_clk_put;
> +       }
> +
> +       return 0;
> +
> +out_clk_put:
> +       clk_disable_unprepare(ssp->clk);
> +       clk_put(ssp->clk);

,and then you would not need this clk_put here.

Driver looks good. Thanks for working on it.

Regards,

Fabio EstevamMore information about the linux-arm-kernel mailing list