[PATCH 1/6] mention DTLS ciphersuite name

Nikos Mavrogiannopoulos nmav at gnutls.org
Sat Nov 23 12:57:56 EST 2013


Signed-off-by: Nikos Mavrogiannopoulos <nmav at gnutls.org>
---
 dtls.c | 6 ++++--
 1 file changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/dtls.c b/dtls.c
index 3b2dfc0..27f58bf 100644
--- a/dtls.c
+++ b/dtls.c
@@ -219,7 +219,8 @@ int dtls_try_handshake(struct openconnect_info *vpninfo)
 	int ret = SSL_do_handshake(vpninfo->new_dtls_ssl);
 
 	if (ret == 1) {
-		vpn_progress(vpninfo, PRG_INFO, _("Established DTLS connection (using OpenSSL)\n"));
+		vpn_progress(vpninfo, PRG_INFO, _("Established DTLS connection (using OpenSSL). Ciphersuite %s.\n"),
+		        vpninfo->dtls_cipher);
 
 		if (vpninfo->dtls_ssl) {
 			/* We are replacing an old connection */
@@ -443,7 +444,8 @@ int dtls_try_handshake(struct openconnect_info *vpninfo)
 				    + 16 /* max padding */);
 #endif
 
-		vpn_progress(vpninfo, PRG_INFO, _("Established DTLS connection (using GnuTLS)\n"));
+		vpn_progress(vpninfo, PRG_INFO, _("Established DTLS connection (using GnuTLS). Ciphersuite %s.\n"),
+		        vpninfo->dtls_cipher);
 
 		if (vpninfo->dtls_ssl) {
 			/* We are replacing an old connection */

More information about the openconnect-devel mailing list