<div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div><div><div>Support for scsi tape devices as kernel module.<br><br></div><div>This allow to use scsi tape devices in openwrt.<br></div><div><br></div>Signed-off-by: Giuseppe Magnotta <<a href="mailto:giuseppe.magnotta@gmail.com">giuseppe.magnotta@gmail.com</a>><br></div></div><br>diff --git a/package/kernel/linux/modules/<a href="http://other.mk" target="_blank">other.mk</a> b/package/kernel/linux/modules/<a href="http://other.mk" target="_blank">other.mk</a><br>index 55fb6f1..e26390d 100644<br>--- a/package/kernel/linux/modules/<a href="http://other.mk" target="_blank">other.mk</a><br>+++ b/package/kernel/linux/modules/<a href="http://other.mk" target="_blank">other.mk</a><br>@@ -969,3 +969,17 @@ define KernelPackage/echo/description<br> endef<br> <br> $(eval $(call KernelPackage,echo))<br>+<br>+<br>+define KernelPackage/scsi-tape<br>+  SUBMENU:=$(OTHER_MENU)<br>+  TITLE:=Kernel support for scsi tape drives<br>+  DEPENDS:=+kmod-scsi-core<br>+  KCONFIG:= \<br>+    CONFIG_CHR_DEV_ST<br>+  FILES:= \<br>+    $(LINUX_DIR)/drivers/scsi/st.ko<br>+  AUTOLOAD:=$(call AutoLoad,45,st)<br>+endef<br>+<br>+$(eval $(call KernelPackage,scsi-tape))<br></div>
</div><br></div>