[PATCH v4 1/7] regulator: rk808: Add rk808_reg_ops_ranges for LDO3

Wadim Egorov w.egorov at phytec.de
Tue Apr 26 07:54:04 PDT 2016


LDO_REG3 descriptor is using linear_ranges.
Add and use proper ops for LDO_REG3.

Signed-off-by: Wadim Egorov <w.egorov at phytec.de>
---
 drivers/regulator/rk808-regulator.c | 30 +++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 29 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/drivers/regulator/rk808-regulator.c b/drivers/regulator/rk808-regulator.c
index 67f72fe..6601ab5 100644
--- a/drivers/regulator/rk808-regulator.c
+++ b/drivers/regulator/rk808-regulator.c
@@ -238,6 +238,21 @@ static int rk808_set_suspend_voltage(struct regulator_dev *rdev, int uv)
 				  sel);
 }
 
+static int rk808_set_suspend_voltage_range(struct regulator_dev *rdev, int uv)
+{
+	unsigned int reg;
+	int sel = regulator_map_voltage_linear_range(rdev, uv, uv);
+
+	if (sel < 0)
+		return -EINVAL;
+
+	reg = rdev->desc->vsel_reg + RK808_SLP_REG_OFFSET;
+
+	return regmap_update_bits(rdev->regmap, reg,
+				  rdev->desc->vsel_mask,
+				  sel);
+}
+
 static int rk808_set_suspend_enable(struct regulator_dev *rdev)
 {
 	unsigned int reg;
@@ -288,6 +303,19 @@ static struct regulator_ops rk808_reg_ops = {
 	.set_suspend_disable	= rk808_set_suspend_disable,
 };
 
+static struct regulator_ops rk808_reg_ops_ranges = {
+	.list_voltage		= regulator_list_voltage_linear_range,
+	.map_voltage		= regulator_map_voltage_linear_range,
+	.get_voltage_sel	= regulator_get_voltage_sel_regmap,
+	.set_voltage_sel	= regulator_set_voltage_sel_regmap,
+	.enable			= regulator_enable_regmap,
+	.disable		= regulator_disable_regmap,
+	.is_enabled		= regulator_is_enabled_regmap,
+	.set_suspend_voltage	= rk808_set_suspend_voltage_range,
+	.set_suspend_enable	= rk808_set_suspend_enable,
+	.set_suspend_disable	= rk808_set_suspend_disable,
+};
+
 static struct regulator_ops rk808_switch_ops = {
 	.enable			= regulator_enable_regmap,
 	.disable		= regulator_disable_regmap,
@@ -383,7 +411,7 @@ static const struct regulator_desc rk808_reg[] = {
 		.name = "LDO_REG3",
 		.supply_name = "vcc7",
 		.id = RK808_ID_LDO3,
-		.ops = &rk808_reg_ops,
+		.ops = &rk808_reg_ops_ranges,
 		.type = REGULATOR_VOLTAGE,
 		.n_voltages = 16,
 		.linear_ranges = rk808_ldo3_voltage_ranges,
-- 
1.9.1
More information about the Linux-rockchip mailing list