[RFC PATCH 2/9] drm/i915/spi: intel_spi_region map

Tomas Winkler tomas.winkler at intel.com
Tue Feb 16 13:19:18 EST 2021


Add the dGFX spi region map and convey it via mfd cell platform data
to the spi child device.

Cc: Rodrigo Vivi <rodrigo.vivi at intel.com>
Cc: Lucas De Marchi <lucas.demarchi at intel.com>
Signed-off-by: Tomas Winkler <tomas.winkler at intel.com>
---
 drivers/gpu/drm/i915/spi/intel_spi.c | 9 +++++++++
 drivers/gpu/drm/i915/spi/intel_spi.h | 5 +++++
 2 files changed, 14 insertions(+)

diff --git a/drivers/gpu/drm/i915/spi/intel_spi.c b/drivers/gpu/drm/i915/spi/intel_spi.c
index 07da7197bd5d..6f83f24f7208 100644
--- a/drivers/gpu/drm/i915/spi/intel_spi.c
+++ b/drivers/gpu/drm/i915/spi/intel_spi.c
@@ -14,11 +14,20 @@ static const struct resource spi_resources[] = {
 	DEFINE_RES_MEM_NAMED(GEN12_GUNIT_SPI_BASE, 0x80, "i915-spi-mmio"),
 };
 
+static const struct i915_spi_region regions[I915_SPI_REGIONS] = {
+	[0] = { .name = "DESCRIPTOR", },
+	[2] = { .name = "GSC", },
+	[11] = { .name = "OptionROM", },
+	[12] = { .name = "DAM", },
+};
+
 static const struct mfd_cell intel_spi_cell = {
 	.id = 2,
 	.name = "i915-spi",
 	.num_resources = ARRAY_SIZE(spi_resources),
 	.resources = spi_resources,
+	.platform_data = (void *)regions,
+	.pdata_size    = sizeof(regions),
 };
 
 void intel_spi_init(struct intel_spi *spi, struct drm_i915_private *dev_priv)
diff --git a/drivers/gpu/drm/i915/spi/intel_spi.h b/drivers/gpu/drm/i915/spi/intel_spi.h
index 276551fed993..6b5bf053f7d3 100644
--- a/drivers/gpu/drm/i915/spi/intel_spi.h
+++ b/drivers/gpu/drm/i915/spi/intel_spi.h
@@ -8,6 +8,11 @@
 
 struct drm_i915_private;
 
+#define I915_SPI_REGIONS 13
+struct i915_spi_region {
+	const char *name;
+};
+
 struct intel_spi {
 	struct drm_i915_private *i915;
 };
-- 
2.26.2
More information about the linux-mtd mailing list