SPAM

Mendel Mobach mendel at mobach.nl
Mon Dec 9 17:29:16 EST 2002


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On Monday 09 December 2002 10:47, Jan A van de Kraats wrote:
> Geachte Heer Mobach,
> We hebben vorig jaar een uitgebreide briefwisseling gehad over
> http://lists.infradead.org/pipermail/linux-mtd/2001-November/003585.html Ik
> heb toen mijn excuses aangeboden voor deze situatie, veroorzaakt door het
> gebruik van een email extractor die mij aanbevolen was om het saaie werk
> van handmatig opsporen van onderzoekers bij water instituten te omzeilen.
> Het bleek echter helemaal fout te zijn gegaan: vele anderen hadden ook een
> mail gekregen en waren daar terecht niet blij mee. Ik heb uiteraard van dit
> programma geen gebruik meer gemaakt.
> Inmiddels is het nog steeds zo dat een zoektocht voor informatie naar mij
> ogenblikkelijk naar bovenstaande site leidt, en dat terwijl ik inmiddels al
> een half jaar met pensioen ben. Zou het mogelijk zijn deze site te
> verwijderen?

For our non dutch readers:

Last year here was a spam on this mailinglist.
This is the sender and he wants his spam removed from the web because he 
doesn't want te be associated with his spam.

He says: Last year we had a discussion about some spam and it is stil on the 
website. He doesn't want to believe me if I say that I'm NOT the maintainer 
of this spam. He wanted to spam some "target groep" but he used some stupid 
spamware and now he doesn't want to accept what he did in the paste. I don't 
know what the maintainer does with the (still existing) spam on the website
but it doesn't matter for me anyway.

I told I also cannot remove this information from the google archive. (Is he 
complete clueless ?) Sorry for the offtopic stuff but I guess it was a bit 
more clean to you what he wrote.

Kind Regards,

Mendel Mobach

- -- 
Mendel Mobach aka BugBlue - mendel at mobach.nl - laime at megabot.nl
ICQ: 40200278 - IRC: BugBlue (ircnet:#ne2000 opn:#linux.nl)
 11:24pm  up 5 days, 41 min,  6 users,  load average: 0.66, 0.70, 0.54
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE99Rk8N0cPYgM4ScQRAsGWAKDLaVYECggtFuro+yu09xe/tStH8ACfXfuK
7O2it6eP8H+RkJ0guJNd0is=
=l5eF
-----END PGP SIGNATURE-----

More information about the linux-mtd mailing list