Fwd: European Water Management News

Kabelfoon Misbruik misbruik at kabelfoon.nl
Fri Nov 16 09:03:48 EST 2001


Op 20:48 +0100 14-11-2001, Mendel Mobach schreef:

> [Hello all mailinglist readers, this abuse message is in dutch for the dutch 
> ministry of traffic and water related subjects...]
> 
> Geachte abuse/postmaster hedenavond ontving ik de volgende spam voor EWA 
> van een van uw medewerkers.. Niemand op deze mailinglist heeft volgens mij 
> ooit gevraagd om deze spam op deze lijst.
> Het adres is: linux-mtd at lists.infradead.org deze is ook ge-cc't.
> Graag zou ik uw actie zien tegen deze ongevraagde vorm van reclame op kosten 
> van de europese belastingbetaler.
> Spam wordt niet gewaardeerd op mailinglists en zeker niet op een Linux 
> kerneldriver development mailinglist voor embedded devices.
> 
> 
> Uitleg over de gekozen adressen:
> kabelfoon.nl: source van deze spam
> riza.nl: het domain wat genoemd wordt in de email
> minvenw.nl: Het ministerie waar de verzender pretendeerd te werken (wat wel 
> erg goed lijkt na een korte zoekactie op google.com)
> 
> Hoogachtend,
> 
> Mendel Mobach
> 
> P.S. Headers en het complete bericht zijn te vinden onder de korte engelse 
> versie
> 
> 
> [short english version]
> Hello Abuse/postmaster
> This evening I received this spam message for EWA from 1 of the people of 
> riza.
> Nobody on this mailinglist has asked for this information I guess
> And I never saw a subscription request to the mailinglist for this adres so I 
> guess this is a opt-out list. Why is this list on your mailinglist?
> I'd like to see a action against this spam on costs of the european 
> taxpayer...
> Spam is not nice, expecially on a kernel development mailinglist for embedded 
> devices.
> [explaination why I chooses this emailadressen]
> 
> Regards,
> 
> Mendel Mobach
> 
> [The complete headers]
> Return-Path: <linux-mtd-admin at lists.infradead.org>
> Received: from offerans.mobach.nl (offerans.mobach.nl [213.53.17.136])
>     by mobach.nl (8.11.6/BugBlue/Anti-Spam/Filtered) with ESMTP id 
> fAEG06M30823
>     for <mendel at volens.mobach.nl>; Wed, 14 Nov 2001 17:00:06 +0100
> Received: from servans.mobach.nl (servans.mobach.nl [213.53.17.190])
>     by offerans.mobach.nl (8.11.2/8.11.2/SuSE Linux 8.11.1-0.5) with 
> ESMTP id fAEG05w24362;
>     Wed, 14 Nov 2001 17:00:06 +0100
> Received: from offerans.mobach.nl (offerans.mobach.nl [213.53.17.136])
>     by servans.mobach.nl (8.11.6/8.9.3/SuSE Linux 8.9.3-0.1) with ESMTP 
> id fAEG05f13563
>     for <mendel at mobach.nl>; Wed, 14 Nov 2001 17:00:05 +0100
> Received: from pentafluge.infradead.org (pentafluge.infradead.org 
> [195.224.55.251])
>     by offerans.mobach.nl (8.11.2/8.11.2/SuSE Linux 8.11.1-0.5) with 
> ESMTP id fAEG04w24358
>     for <mendel at mobach.nl>; Wed, 14 Nov 2001 17:00:04 +0100
> Received: from localhost.localdomain ([127.0.0.1] 
> helo=pentafluge.infradead.org)
>     by pentafluge.infradead.org with esmtp (Exim 3.22 #1 (Red Hat Linux))
>     id 16424A-0006Ys-00; Wed, 14 Nov 2001 15:35:06 +0000
> Received: from hirogen.kabelfoon.nl ([62.45.45.69])
>     by pentafluge.infradead.org with esmtp (Exim 3.22 #1 (Red Hat Linux))
>     id 16423K-0006Yd-00
>     for <linux-mtd at lists.infradead.org>; Wed, 14 Nov 2001 15:34:14 +0000
> Received: from kabelfoon.nl (kf-pij-tg01-450.dial.kabelfoon.nl [62.45.89.196])
>     by hirogen.kabelfoon.nl (Postfix) with ESMTP
>     id 85A807DCE; Wed, 14 Nov 2001 16:43:22 +0100 (CET)
> Message-ID: <126622-2200111314154414250 at kabelfoon.nl>
> X-EM-Version: 6, 0, 1, 0
> X-EM-Registration: #00F06206106618006920
> X-Priority: 3
> Reply-To: jan.van.de.kraats at kabelfoon.nl
> To: "november" <jan.van.de.kraats at kabelfoon.nl>
> From: "J A van de Kraats" <jan.van.de.kraats at kabelfoon.nl>
> Subject: European Water Management News
> MIME-Version: 1.0
> Content-type: text/plain;
>  charset="windows-1252"
> Sender: linux-mtd-admin at lists.infradead.org
> Errors-To: linux-mtd-admin at lists.infradead.org
> X-BeenThere: linux-mtd at lists.infradead.org
> X-Mailman-Version: 2.0.1
> Precedence: bulk
> List-Help: <mailto:linux-mtd-request at lists.infradead.org?subject=help>
> List-Post: <mailto:linux-mtd at lists.infradead.org>
> List-Subscribe: <http://lists.infradead.org/mailman/listinfo/linux-mtd>,
>     <mailto:linux-mtd-request at lists.infradead.org?subject=subscribe>
> List-Id: Linux MTD discussion mailing list <linux-mtd.lists.infradead.org>
> List-Unsubscribe: <http://lists.infradead.org/mailman/listinfo/linux-mtd>,
>     <mailto:linux-mtd-request at lists.infradead.org?subject=unsubscribe>
> List-Archive: <http://lists.infradead.org/pipermail/linux-mtd/>
> Date: Wed, 14 Nov 2001 16:44:14 +0100
> Status: R 
> X-Status: N
> 
> 
> [The message]
> ---------- Forwarded Message from J A van de Kraats ----------
> 
> Subject: European Water Management News
> Date: Wed, 14 Nov 2001 16:44:14 +0100
> From: "J A van de Kraats" <jan.van.de.kraats at kabelfoon.nl>
> To: "november" <jan.van.de.kraats at kabelfoon.nl>
> 
> Dear Colleague,
> 
> Our journal, European Water Management, the official journal of the European
> Water Association (EWA), has started a free e-mail news service.
> 
> If you subscribe, you get weekly a mail with press releases, etc. concerning
> water (management, research, policy, industry, etc.).
> 
> It is completely free for all people working in the water sector in its
> broadest sense.
> 
> Older issues of the news are available at www.riza.nl (click on European
> Water Management News). You can visit this site to get an idea what you will
> get and if this is useful for you. You can subscribe via this site, but you
> can subscribe too by sending me at jan.van.de.kraats at kabelfoon.nl a mail
> with in the subject line "Subscribe European Water Management News."
> 
> Unsubscribing later is as easy, just send me a mail with "Unsubscribe
> European Water Management News" in the subject line. I am looking forward to
> your answer.
> 
> Best regards,
> Jan van de Kraats
> Institute for Inland Water Treatment and Waste Water Treatment (RIZA)
> 
> 
> 
> European Water Management
> Official Journal of the European Water Association (EWA)
> Editor-in-Chief
> Drs J A van de Kraats
> Institute for Inland Water Management
> and Waste Water Treatment (RIZA)
> PO Box 17
> 8200 AA Lelystad
> The Netherlands
> Tel +31 320 298 793
> Fax +31 320 280883
> E-mail j.vdkraats at riza.rws.minvenw.nl
> Private Fax +15308844520
> Private E-mail jan.van.de.kraats at kabelfoon.nl
> 
> 
> 
> 
> 
> Drs Jan A van de Kraats
> Editor-in-Chief European Water Management
> INSTITUTE FOR INLAND WATER MANAGEMENT
> AND WASTE WATER TREATMENT(RIZA)
> Lelystad,
> The Netherlands
> jan.van.de.kraats at kabelfoon.nl
> www.riza.nl
> 
> 
> ______________________________________________________
> Linux MTD discussion mailing list
> http://lists.infradead.org/mailman/listinfo/linux-mtd/
> 
> -------------------------------------------------------
> 
> -- 
> Mendel Mobach aka BugBlue - mendel at mobach.nl - bugblue at dds.nl
> ICQ: 40200278 - IRC: BugBlue (ircnet:#ne2000 undernet:#groningen)
>  8:33pm up 3 days, 2:43, 2 users, load average: 0.25, 0.26, 0.28
> HTTP/1.0 404: The requested document is totally fake.

* Dit is een standaard bericht van de Misbruikafdeling van Kabelfoon B.V.
* This is a standard message of the Abuse-department of Kabelfoon B.V. - English version below -

Geachte mevrouw of heer,

Dank voor uw melding.

Aan de betreffende Kabelfoonabonnee is medegedeeld dat Spam
niet op prijs worden gesteld. Mochten er toch meer klachten volgen over
deze abonnee, dan zullen er maatregelen met betrekking tot het
abonnement worden genomen. Over de verdere afhandeling doet Kabelfoon
echter geen mededelingen.

Hoe Kabelfoon omgaat met klachten over Internet misbruik kunt u nalezen
in de procedure die gepubliceerd is op
http://misbruik.kabelfoon.nl/

Met vriendelijke groet,

Misbruikafdeling
misbruik at kabelfoon.nl

Kabelfoon BV
Industriestraat 30, Postbus 45, 2670 AA Naaldwijk
abonnementen: 0800-5223666
helpdesk/service: 0900-5224357 (44ct/minuut)
overige zaken: 0174-615430
http://misbruik.kabelfoon.nl


--English translation--

Dear Madam or Sir,

Thank you for your complaint.

We have addressed our subscriber about the fact you do not appreciate such
spam. If the complaints will not stop, Kabelfoon will take actions
concerning the subscription. Kabelfoon wll not make any following
statements regarding the further taken actions.

At http://abuse.kabelfoon.nl/index-eng.html your can read how
Kabelfoon handles complaints.

With kind regards,

Abuse-department
abuse at kabelfoon.nl

Kabelfoon BV
Industriestraat 30, Postbus 45,
2670 AA Naaldwijk, The Netherlands
subscriptions: +31-800-5223666
helpdesk/service: +31-900-5224357 (44ct/min)
others: +31-174-615430
http://abuse.kabelfoon.nl/index-eng.html
More information about the linux-mtd mailing list