[PATCH 2/4] mt76: drop MT_DRV_AMSDU_OFFLOAD flag

Ryder Lee ryder.lee at mediatek.com
Thu Jun 17 11:53:03 PDT 2021


It's not needed after introducing IEEE80211_OFFLOAD_ENCAP_ENABLED in mac80211.

Signed-off-by: Ryder Lee <ryder.lee at mediatek.com>
---
 drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mac80211.c   | 8 ++------
 drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt76.h       | 1 -
 drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/pci.c | 3 +--
 drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7921/pci.c | 3 +--
 4 files changed, 4 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mac80211.c b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mac80211.c
index ebd59d7e5837..89d09187655b 100644
--- a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mac80211.c
+++ b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mac80211.c
@@ -322,12 +322,8 @@ mt76_phy_init(struct mt76_phy *phy, struct ieee80211_hw *hw)
 	ieee80211_hw_set(hw, SUPPORTS_CLONED_SKBS);
 	ieee80211_hw_set(hw, SUPPORTS_AMSDU_IN_AMPDU);
 	ieee80211_hw_set(hw, SUPPORTS_REORDERING_BUFFER);
-
-	if (!(dev->drv->drv_flags & MT_DRV_AMSDU_OFFLOAD)) {
-		ieee80211_hw_set(hw, TX_AMSDU);
-		ieee80211_hw_set(hw, TX_FRAG_LIST);
-	}
-
+	ieee80211_hw_set(hw, TX_AMSDU);
+	ieee80211_hw_set(hw, TX_FRAG_LIST);
 	ieee80211_hw_set(hw, MFP_CAPABLE);
 	ieee80211_hw_set(hw, AP_LINK_PS);
 	ieee80211_hw_set(hw, REPORTS_TX_ACK_STATUS);
diff --git a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt76.h b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt76.h
index c7085d6cdcc4..6ee29b684f24 100644
--- a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt76.h
+++ b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt76.h
@@ -343,7 +343,6 @@ struct mt76_hw_cap {
 #define MT_DRV_SW_RX_AIRTIME		BIT(2)
 #define MT_DRV_RX_DMA_HDR		BIT(3)
 #define MT_DRV_HW_MGMT_TXQ		BIT(4)
-#define MT_DRV_AMSDU_OFFLOAD		BIT(5)
 
 struct mt76_driver_ops {
 	u32 drv_flags;
diff --git a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/pci.c b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/pci.c
index 340b364da5f0..e5a3f0ddaec3 100644
--- a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/pci.c
+++ b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/pci.c
@@ -222,8 +222,7 @@ static int mt7915_pci_probe(struct pci_dev *pdev,
 	static const struct mt76_driver_ops drv_ops = {
 		/* txwi_size = txd size + txp size */
 		.txwi_size = MT_TXD_SIZE + sizeof(struct mt7915_txp),
-		.drv_flags = MT_DRV_TXWI_NO_FREE | MT_DRV_HW_MGMT_TXQ |
-			     MT_DRV_AMSDU_OFFLOAD,
+		.drv_flags = MT_DRV_TXWI_NO_FREE | MT_DRV_HW_MGMT_TXQ,
 		.survey_flags = SURVEY_INFO_TIME_TX |
 				SURVEY_INFO_TIME_RX |
 				SURVEY_INFO_TIME_BSS_RX,
diff --git a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7921/pci.c b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7921/pci.c
index 13263f50dc00..0aed1d061316 100644
--- a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7921/pci.c
+++ b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7921/pci.c
@@ -94,8 +94,7 @@ static int mt7921_pci_probe(struct pci_dev *pdev,
 	static const struct mt76_driver_ops drv_ops = {
 		/* txwi_size = txd size + txp size */
 		.txwi_size = MT_TXD_SIZE + sizeof(struct mt7921_txp_common),
-		.drv_flags = MT_DRV_TXWI_NO_FREE | MT_DRV_HW_MGMT_TXQ |
-			     MT_DRV_AMSDU_OFFLOAD,
+		.drv_flags = MT_DRV_TXWI_NO_FREE | MT_DRV_HW_MGMT_TXQ,
 		.survey_flags = SURVEY_INFO_TIME_TX |
 				SURVEY_INFO_TIME_RX |
 				SURVEY_INFO_TIME_BSS_RX,
-- 
2.18.0


More information about the Linux-mediatek mailing list