[PATCH v2] mt76: mt7615: update radar parameters

Ryder Lee ryder.lee at mediatek.com
Tue Jun 1 20:04:03 PDT 2021


Patch radar parameters to match the SDK to avoid possible false alarms.

Signed-off-by: Ryder Lee <ryder.lee at mediatek.com>
---
change since v2 - fix return value
---
 drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mac.c | 17 ++++++++++-------
 drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mcu.c | 4 ++++
 2 files changed, 14 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mac.c b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mac.c
index 2ac7d0b0eff4..55b1694f8f9b 100644
--- a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mac.c
+++ b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mac.c
@@ -20,7 +20,7 @@
 #define to_rssi(field, rxv)		((FIELD_GET(field, rxv) - 220) / 2)
 
 static const struct mt7615_dfs_radar_spec etsi_radar_specs = {
-	.pulse_th = { 40, -10, -80, 800, 3360, 128, 5200 },
+	.pulse_th = { 110, -10, -80, 40, 5200, 128, 5200 },
 	.radar_pattern = {
 		[5] = { 1, 0, 6, 32, 28, 0, 17, 990, 5010, 1, 1 },
 		[6] = { 1, 0, 9, 32, 28, 0, 27, 615, 5010, 1, 1 },
@@ -34,7 +34,7 @@ static const struct mt7615_dfs_radar_spec etsi_radar_specs = {
 };
 
 static const struct mt7615_dfs_radar_spec fcc_radar_specs = {
-	.pulse_th = { 40, -10, -80, 800, 3360, 128, 5200 },
+	.pulse_th = { 110, -10, -80, 40, 5200, 128, 5200 },
 	.radar_pattern = {
 		[0] = { 1, 0, 9, 32, 28, 0, 13, 508, 3076, 1, 1 },
 		[1] = { 1, 0, 12, 32, 28, 0, 17, 140, 240, 1, 1 },
@@ -45,7 +45,7 @@ static const struct mt7615_dfs_radar_spec fcc_radar_specs = {
 };
 
 static const struct mt7615_dfs_radar_spec jp_radar_specs = {
-	.pulse_th = { 40, -10, -80, 800, 3360, 128, 5200 },
+	.pulse_th = { 110, -10, -80, 40, 5200, 128, 5200 },
 	.radar_pattern = {
 		[0] = { 1, 0, 8, 32, 28, 0, 13, 508, 3076, 1, 1 },
 		[1] = { 1, 0, 12, 32, 28, 0, 17, 140, 240, 1, 1 },
@@ -2109,14 +2109,12 @@ mt7615_dfs_init_radar_specs(struct mt7615_phy *phy)
 {
 	const struct mt7615_dfs_radar_spec *radar_specs;
 	struct mt7615_dev *dev = phy->dev;
-	int err, i;
+	int err, i, lpn = 500;
 
 	switch (dev->mt76.region) {
 	case NL80211_DFS_FCC:
 		radar_specs = &fcc_radar_specs;
-		err = mt7615_mcu_set_fcc5_lpn(dev, 8);
-		if (err < 0)
-			return err;
+		lpn = 8;
 		break;
 	case NL80211_DFS_ETSI:
 		radar_specs = &etsi_radar_specs;
@@ -2128,6 +2126,11 @@ mt7615_dfs_init_radar_specs(struct mt7615_phy *phy)
 		return -EINVAL;
 	}
 
+	/* avoid FCC radar detection in non-FCC region */
+	err = mt7615_mcu_set_fcc5_lpn(dev, lpn);
+	if (err < 0)
+		return err;
+
 	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(radar_specs->radar_pattern); i++) {
 		err = mt7615_mcu_set_radar_th(dev, i,
 					   &radar_specs->radar_pattern[i]);
diff --git a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mcu.c b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mcu.c
index 313f46b5eb50..7022b78062a6 100644
--- a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mcu.c
+++ b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mcu.c
@@ -430,6 +430,10 @@ mt7615_mcu_rx_radar_detected(struct mt7615_dev *dev, struct sk_buff *skb)
 
 	r = (struct mt7615_mcu_rdd_report *)skb->data;
 
+	if (!dev->radar_pattern.n_pulses && !r->long_detected &&
+	  !r->constant_prf_detected && !r->staggered_prf_detected)
+		return;
+
 	if (r->band_idx && dev->mt76.phy2)
 		mphy = dev->mt76.phy2;
 
-- 
2.18.0


More information about the Linux-mediatek mailing list