[PATCH v5, 29/32] drm/mediatek: add connection from OVL_2L1 to RDMA1

CK Hu ck.hu at mediatek.com
Thu Aug 29 23:33:14 PDT 2019


Hi, Yongqiang:

On Thu, 2019-08-29 at 22:50 +0800, yongqiang.niu at mediatek.com wrote:
> From: Yongqiang Niu <yongqiang.niu at mediatek.com>
> 
> This patch add connection from OVL_2L1 to RDMA1

Reviewed-by: CK Hu <ck.hu at mediatek.com>

> 
> Signed-off-by: Yongqiang Niu <yongqiang.niu at mediatek.com>
> ---
> drivers/gpu/drm/mediatek/mtk_drm_ddp.c | 6 ++++++
> 1 file changed, 6 insertions(+)
> 
> diff --git a/drivers/gpu/drm/mediatek/mtk_drm_ddp.c b/drivers/gpu/drm/mediatek/mtk_drm_ddp.c
> index 943e114..237824f 100644
> --- a/drivers/gpu/drm/mediatek/mtk_drm_ddp.c
> +++ b/drivers/gpu/drm/mediatek/mtk_drm_ddp.c
> @@ -34,9 +34,11 @@
> #define DISP_REG_CONFIG_DPI_SEL			0x064
> 
> #define MT8183_DISP_OVL0_2L_MOUT_EN		0xf04
> +#define MT8183_DISP_OVL1_2L_MOUT_EN		0xf08
> #define MT8183_DISP_PATH0_SEL_IN		0xf24
> 
> #define OVL0_2L_MOUT_EN_DISP_PATH0			BIT(0)
> +#define OVL1_2L_MOUT_EN_RDMA1				BIT(4)
> #define DISP_PATH0_SEL_IN_OVL0_2L			0x1
> 
> #define MT2701_DISP_MUTEX0_MOD0			0x2c
> @@ -317,6 +319,10 @@ static unsigned int mtk_ddp_mout_en(const struct mtk_mmsys_reg_data *data,
> 		  next == DDP_COMPONENT_RDMA0) {
> 		*addr = MT8183_DISP_OVL0_2L_MOUT_EN;
> 		value = OVL0_2L_MOUT_EN_DISP_PATH0;
> +	} else if (cur == DDP_COMPONENT_OVL_2L1 &&
> +		  next == DDP_COMPONENT_RDMA1) {
> +		*addr = MT8183_DISP_OVL1_2L_MOUT_EN;
> +		value = OVL1_2L_MOUT_EN_RDMA1;
> 	} else {
> 		value = 0;
> 	}

More information about the Linux-mediatek mailing list