[PATCH v5, 26/32] drm/mediatek: add connection from RDMA0 to COLOR0

yongqiang.niu at mediatek.com yongqiang.niu at mediatek.com
Thu Aug 29 07:50:48 PDT 2019


From: Yongqiang Niu <yongqiang.niu at mediatek.com>

This patch add connection from RDMA0 to COLOR0

Signed-off-by: Yongqiang Niu <yongqiang.niu at mediatek.com>
---
 drivers/gpu/drm/mediatek/mtk_drm_ddp.c | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)

diff --git a/drivers/gpu/drm/mediatek/mtk_drm_ddp.c b/drivers/gpu/drm/mediatek/mtk_drm_ddp.c
index 42a130a..03a46ec 100644
--- a/drivers/gpu/drm/mediatek/mtk_drm_ddp.c
+++ b/drivers/gpu/drm/mediatek/mtk_drm_ddp.c
@@ -171,6 +171,8 @@ struct mtk_ddp {
 
 struct mtk_mmsys_reg_data {
 	u32 ovl0_mout_en;
+	u32 rdma0_sout_sel_in;
+	u32 rdma0_sout_color0;
 	u32 rdma1_sout_sel_in;
 	u32 rdma1_sout_dpi0;
 	u32 dpi0_sel_in;
@@ -428,6 +430,9 @@ static unsigned int mtk_ddp_sout_sel(const struct mtk_mmsys_reg_data *data,
 	} else if (cur == DDP_COMPONENT_RDMA2 && next == DDP_COMPONENT_DSI3) {
 		*addr = DISP_REG_CONFIG_DISP_RDMA2_SOUT;
 		value = RDMA2_SOUT_DSI3;
+	} else if (cur == DDP_COMPONENT_RDMA0 && next == DDP_COMPONENT_COLOR0) {
+		*addr = data->rdma0_sout_sel_in;
+		value = data->rdma0_sout_color0;
 	} else {
 		value = 0;
 	}
-- 
1.8.1.1.dirty
More information about the Linux-mediatek mailing list