[PATCH v3 3/3] iommu/mediatek: add support for MT8167

Fabien Parent fparent at baylibre.com
Sun Sep 6 11:19:28 EDT 2020


Add support for the IOMMU on MT8167

Signed-off-by: Fabien Parent <fparent at baylibre.com>
---

V3:
	* use LEGACY_IVRP_PADDR flag instead of using a platform data member
V2:
	* removed if based on m4u_plat, and using instead the new
	 has_legacy_ivrp_paddr member that was introduced in patch 2.

---
 drivers/iommu/mtk_iommu.c | 8 ++++++++
 drivers/iommu/mtk_iommu.h | 1 +
 2 files changed, 9 insertions(+)

diff --git a/drivers/iommu/mtk_iommu.c b/drivers/iommu/mtk_iommu.c
index b1f85a7e9346..6079f6a23c74 100644
--- a/drivers/iommu/mtk_iommu.c
+++ b/drivers/iommu/mtk_iommu.c
@@ -817,6 +817,13 @@ static const struct mtk_iommu_plat_data mt6779_data = {
 	.larbid_remap = {{0}, {1}, {2}, {3}, {5}, {7, 8}, {10}, {9}},
 };
 
+static const struct mtk_iommu_plat_data mt8167_data = {
+	.m4u_plat   = M4U_MT8167,
+	.flags    = HAS_4GB_MODE | RESET_AXI | HAS_LEGACY_IVRP_PADDR,
+	.inv_sel_reg = REG_MMU_INV_SEL_GEN1,
+	.larbid_remap = {{0}, {1}, {2}}, /* Linear mapping. */
+};
+
 static const struct mtk_iommu_plat_data mt8173_data = {
 	.m4u_plat   = M4U_MT8173,
 	.flags	   = HAS_4GB_MODE | HAS_BCLK | RESET_AXI |
@@ -835,6 +842,7 @@ static const struct mtk_iommu_plat_data mt8183_data = {
 static const struct of_device_id mtk_iommu_of_ids[] = {
 	{ .compatible = "mediatek,mt2712-m4u", .data = &mt2712_data},
 	{ .compatible = "mediatek,mt6779-m4u", .data = &mt6779_data},
+	{ .compatible = "mediatek,mt8167-m4u", .data = &mt8167_data},
 	{ .compatible = "mediatek,mt8173-m4u", .data = &mt8173_data},
 	{ .compatible = "mediatek,mt8183-m4u", .data = &mt8183_data},
 	{}
diff --git a/drivers/iommu/mtk_iommu.h b/drivers/iommu/mtk_iommu.h
index 122925dbe547..df32b3e3408b 100644
--- a/drivers/iommu/mtk_iommu.h
+++ b/drivers/iommu/mtk_iommu.h
@@ -39,6 +39,7 @@ enum mtk_iommu_plat {
 	M4U_MT2701,
 	M4U_MT2712,
 	M4U_MT6779,
+	M4U_MT8167,
 	M4U_MT8173,
 	M4U_MT8183,
 };
-- 
2.28.0
More information about the linux-arm-kernel mailing list