[PATCHv2 4/9] clk: ti: omap4: add clkctrl clock data

Tero Kristo t-kristo at ti.com
Fri Mar 17 02:09:36 PDT 2017


Add data for omap4 clkctrl clocks.

Signed-off-by: Tero Kristo <t-kristo at ti.com>
Acked-by: Tony Lindgren <tony at atomide.com>
---
 drivers/clk/ti/clk-44xx.c | 663 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 663 insertions(+)

diff --git a/drivers/clk/ti/clk-44xx.c b/drivers/clk/ti/clk-44xx.c
index 1c8bb83..2005f03 100644
--- a/drivers/clk/ti/clk-44xx.c
+++ b/drivers/clk/ti/clk-44xx.c
@@ -15,6 +15,7 @@
 #include <linux/clk.h>
 #include <linux/clkdev.h>
 #include <linux/clk/ti.h>
+#include <dt-bindings/clock/omap4.h>
 
 #include "clock.h"
 
@@ -33,6 +34,668 @@
  */
 #define OMAP4_DPLL_USB_DEFFREQ				960000000
 
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_mpuss_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_MPU_CLKCTRL, NULL, CLKF_HW_SUP, "dpll_mpu_m2_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_tesla_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_DSP_CLKCTRL, NULL, CLKF_HW_SUP, "dpll_iva_m4x2_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_aess_fclk_parents[] __initconst = {
+	"abe_clk",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_div_data omap4_aess_fclk_data __initconst = {
+	.max_div = 2,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_aess_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_DIVIDER, omap4_aess_fclk_parents, &omap4_aess_fclk_data },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_func_dmic_abe_gfclk_parents[] __initconst = {
+	"dmic_sync_mux_ck",
+	"pad_clks_ck",
+	"slimbus_clk",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_dmic_sync_mux_ck_parents[] __initconst = {
+	"abe_24m_fclk",
+	"syc_clk_div_ck",
+	"func_24m_clk",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_dmic_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_func_dmic_abe_gfclk_parents, NULL },
+	{ 26, TI_CLK_MUX, omap4_dmic_sync_mux_ck_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_func_mcasp_abe_gfclk_parents[] __initconst = {
+	"mcasp_sync_mux_ck",
+	"pad_clks_ck",
+	"slimbus_clk",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_mcasp_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_func_mcasp_abe_gfclk_parents, NULL },
+	{ 26, TI_CLK_MUX, omap4_dmic_sync_mux_ck_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_func_mcbsp1_gfclk_parents[] __initconst = {
+	"mcbsp1_sync_mux_ck",
+	"pad_clks_ck",
+	"slimbus_clk",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_mcbsp1_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_func_mcbsp1_gfclk_parents, NULL },
+	{ 26, TI_CLK_MUX, omap4_dmic_sync_mux_ck_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_func_mcbsp2_gfclk_parents[] __initconst = {
+	"mcbsp2_sync_mux_ck",
+	"pad_clks_ck",
+	"slimbus_clk",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_mcbsp2_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_func_mcbsp2_gfclk_parents, NULL },
+	{ 26, TI_CLK_MUX, omap4_dmic_sync_mux_ck_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_func_mcbsp3_gfclk_parents[] __initconst = {
+	"mcbsp3_sync_mux_ck",
+	"pad_clks_ck",
+	"slimbus_clk",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_mcbsp3_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_func_mcbsp3_gfclk_parents, NULL },
+	{ 26, TI_CLK_MUX, omap4_dmic_sync_mux_ck_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_slimbus1_fclk_0_parents[] __initconst = {
+	"abe_24m_fclk",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_slimbus1_fclk_1_parents[] __initconst = {
+	"func_24m_clk",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_slimbus1_fclk_2_parents[] __initconst = {
+	"pad_clks_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_slimbus1_slimbus_clk_parents[] __initconst = {
+	"slimbus_clk",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_slimbus1_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_slimbus1_fclk_0_parents, NULL },
+	{ 9, TI_CLK_GATE, omap4_slimbus1_fclk_1_parents, NULL },
+	{ 10, TI_CLK_GATE, omap4_slimbus1_fclk_2_parents, NULL },
+	{ 11, TI_CLK_GATE, omap4_slimbus1_slimbus_clk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_timer5_sync_mux_parents[] __initconst = {
+	"syc_clk_div_ck",
+	"sys_32k_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_timer5_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_timer5_sync_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_timer6_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_timer5_sync_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_timer7_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_timer5_sync_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_timer8_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_timer5_sync_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_abe_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_L4_ABE_CLKCTRL, NULL, 0, "ocp_abe_iclk" },
+	{ OMAP4_AESS_CLKCTRL, omap4_aess_bit_data, CLKF_SW_SUP, "aess_fclk" },
+	{ OMAP4_MCPDM_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "pad_clks_ck" },
+	{ OMAP4_DMIC_CLKCTRL, omap4_dmic_bit_data, CLKF_SW_SUP, "func_dmic_abe_gfclk" },
+	{ OMAP4_MCASP_CLKCTRL, omap4_mcasp_bit_data, CLKF_SW_SUP, "func_mcasp_abe_gfclk" },
+	{ OMAP4_MCBSP1_CLKCTRL, omap4_mcbsp1_bit_data, CLKF_SW_SUP, "func_mcbsp1_gfclk" },
+	{ OMAP4_MCBSP2_CLKCTRL, omap4_mcbsp2_bit_data, CLKF_SW_SUP, "func_mcbsp2_gfclk" },
+	{ OMAP4_MCBSP3_CLKCTRL, omap4_mcbsp3_bit_data, CLKF_SW_SUP, "func_mcbsp3_gfclk" },
+	{ OMAP4_SLIMBUS1_CLKCTRL, omap4_slimbus1_bit_data, CLKF_SW_SUP, "slimbus1_fclk_0" },
+	{ OMAP4_TIMER5_CLKCTRL, omap4_timer5_bit_data, CLKF_SW_SUP, "timer5_sync_mux" },
+	{ OMAP4_TIMER6_CLKCTRL, omap4_timer6_bit_data, CLKF_SW_SUP, "timer6_sync_mux" },
+	{ OMAP4_TIMER7_CLKCTRL, omap4_timer7_bit_data, CLKF_SW_SUP, "timer7_sync_mux" },
+	{ OMAP4_TIMER8_CLKCTRL, omap4_timer8_bit_data, CLKF_SW_SUP, "timer8_sync_mux" },
+	{ OMAP4_WD_TIMER3_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "sys_32k_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l4_ao_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_SMARTREFLEX_MPU_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "l4_wkup_clk_mux_ck" },
+	{ OMAP4_SMARTREFLEX_IVA_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "l4_wkup_clk_mux_ck" },
+	{ OMAP4_SMARTREFLEX_CORE_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "l4_wkup_clk_mux_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l3_1_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_L3_MAIN_1_CLKCTRL, NULL, 0, "l3_div_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l3_2_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_L3_MAIN_2_CLKCTRL, NULL, 0, "l3_div_ck" },
+	{ OMAP4_GPMC_CLKCTRL, NULL, CLKF_HW_SUP, "l3_div_ck" },
+	{ OMAP4_OCMC_RAM_CLKCTRL, NULL, 0, "l3_div_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_ducati_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_IPU_CLKCTRL, NULL, CLKF_HW_SUP, "ducati_clk_mux_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l3_dma_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_DMA_SYSTEM_CLKCTRL, NULL, 0, "l3_div_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l3_emif_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_DMM_CLKCTRL, NULL, 0, "l3_div_ck" },
+	{ OMAP4_EMIF1_CLKCTRL, NULL, CLKF_HW_SUP, "ddrphy_ck" },
+	{ OMAP4_EMIF2_CLKCTRL, NULL, CLKF_HW_SUP, "ddrphy_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_d2d_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_C2C_CLKCTRL, NULL, 0, "div_core_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l4_cfg_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_L4_CFG_CLKCTRL, NULL, 0, "l4_div_ck" },
+	{ OMAP4_SPINLOCK_CLKCTRL, NULL, 0, "l4_div_ck" },
+	{ OMAP4_MAILBOX_CLKCTRL, NULL, 0, "l4_div_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l3_instr_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_L3_MAIN_3_CLKCTRL, NULL, CLKF_HW_SUP, "l3_div_ck" },
+	{ OMAP4_L3_INSTR_CLKCTRL, NULL, CLKF_HW_SUP, "l3_div_ck" },
+	{ OMAP4_OCP_WP_NOC_CLKCTRL, NULL, CLKF_HW_SUP, "l3_div_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_ivahd_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_IVA_CLKCTRL, NULL, CLKF_HW_SUP, "dpll_iva_m5x2_ck" },
+	{ OMAP4_SL2IF_CLKCTRL, NULL, CLKF_HW_SUP, "dpll_iva_m5x2_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_iss_ctrlclk_parents[] __initconst = {
+	"func_96m_fclk",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_iss_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_iss_ctrlclk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_fdif_fck_parents[] __initconst = {
+	"dpll_per_m4x2_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_div_data omap4_fdif_fck_data __initconst = {
+	.max_div = 4,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_fdif_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_DIVIDER, omap4_fdif_fck_parents, &omap4_fdif_fck_data },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_iss_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_ISS_CLKCTRL, omap4_iss_bit_data, CLKF_SW_SUP, "ducati_clk_mux_ck" },
+	{ OMAP4_FDIF_CLKCTRL, omap4_fdif_bit_data, CLKF_SW_SUP, "fdif_fck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_dss_dss_clk_parents[] __initconst = {
+	"dpll_per_m5x2_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_dss_48mhz_clk_parents[] __initconst = {
+	"func_48mc_fclk",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_dss_sys_clk_parents[] __initconst = {
+	"syc_clk_div_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_dss_tv_clk_parents[] __initconst = {
+	"extalt_clkin_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_dss_core_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_dss_dss_clk_parents, NULL },
+	{ 9, TI_CLK_GATE, omap4_dss_48mhz_clk_parents, NULL },
+	{ 10, TI_CLK_GATE, omap4_dss_sys_clk_parents, NULL },
+	{ 11, TI_CLK_GATE, omap4_dss_tv_clk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l3_dss_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_DSS_CORE_CLKCTRL, omap4_dss_core_bit_data, CLKF_SW_SUP, "dss_dss_clk" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_sgx_clk_mux_parents[] __initconst = {
+	"dpll_core_m7x2_ck",
+	"dpll_per_m7x2_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_gpu_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_sgx_clk_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l3_gfx_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_GPU_CLKCTRL, omap4_gpu_bit_data, CLKF_SW_SUP, "sgx_clk_mux" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_hsmmc1_fclk_parents[] __initconst = {
+	"func_64m_fclk",
+	"func_96m_fclk",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_mmc1_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_hsmmc1_fclk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_mmc2_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_hsmmc1_fclk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_hsi_fck_parents[] __initconst = {
+	"dpll_per_m2x2_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_div_data omap4_hsi_fck_data __initconst = {
+	.max_div = 4,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_hsi_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_DIVIDER, omap4_hsi_fck_parents, &omap4_hsi_fck_data },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_usb_host_hs_utmi_p1_clk_parents[] __initconst = {
+	"utmi_p1_gfclk",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_usb_host_hs_utmi_p2_clk_parents[] __initconst = {
+	"utmi_p2_gfclk",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_usb_host_hs_utmi_p3_clk_parents[] __initconst = {
+	"init_60m_fclk",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_usb_host_hs_hsic480m_p1_clk_parents[] __initconst = {
+	"dpll_usb_m2_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_utmi_p1_gfclk_parents[] __initconst = {
+	"init_60m_fclk",
+	"xclk60mhsp1_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_utmi_p2_gfclk_parents[] __initconst = {
+	"init_60m_fclk",
+	"xclk60mhsp2_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_usb_host_hs_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_usb_host_hs_utmi_p1_clk_parents, NULL },
+	{ 9, TI_CLK_GATE, omap4_usb_host_hs_utmi_p2_clk_parents, NULL },
+	{ 10, TI_CLK_GATE, omap4_usb_host_hs_utmi_p3_clk_parents, NULL },
+	{ 11, TI_CLK_GATE, omap4_usb_host_hs_utmi_p3_clk_parents, NULL },
+	{ 12, TI_CLK_GATE, omap4_usb_host_hs_utmi_p3_clk_parents, NULL },
+	{ 13, TI_CLK_GATE, omap4_usb_host_hs_hsic480m_p1_clk_parents, NULL },
+	{ 14, TI_CLK_GATE, omap4_usb_host_hs_hsic480m_p1_clk_parents, NULL },
+	{ 15, TI_CLK_GATE, omap4_dss_48mhz_clk_parents, NULL },
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_utmi_p1_gfclk_parents, NULL },
+	{ 25, TI_CLK_MUX, omap4_utmi_p2_gfclk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_usb_otg_hs_xclk_parents[] __initconst = {
+	"otg_60m_gfclk",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_otg_60m_gfclk_parents[] __initconst = {
+	"utmi_phy_clkout_ck",
+	"xclk60motg_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_usb_otg_hs_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_usb_otg_hs_xclk_parents, NULL },
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_otg_60m_gfclk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_usb_tll_hs_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_usb_host_hs_utmi_p3_clk_parents, NULL },
+	{ 9, TI_CLK_GATE, omap4_usb_host_hs_utmi_p3_clk_parents, NULL },
+	{ 10, TI_CLK_GATE, omap4_usb_host_hs_utmi_p3_clk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_ocp2scp_usb_phy_phy_48m_parents[] __initconst = {
+	"func_48m_fclk",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_ocp2scp_usb_phy_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_ocp2scp_usb_phy_phy_48m_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l3_init_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_MMC1_CLKCTRL, omap4_mmc1_bit_data, CLKF_SW_SUP, "hsmmc1_fclk" },
+	{ OMAP4_MMC2_CLKCTRL, omap4_mmc2_bit_data, CLKF_SW_SUP, "hsmmc2_fclk" },
+	{ OMAP4_HSI_CLKCTRL, omap4_hsi_bit_data, CLKF_HW_SUP, "hsi_fck" },
+	{ OMAP4_USB_HOST_HS_CLKCTRL, omap4_usb_host_hs_bit_data, CLKF_SW_SUP, "init_60m_fclk" },
+	{ OMAP4_USB_OTG_HS_CLKCTRL, omap4_usb_otg_hs_bit_data, CLKF_HW_SUP, "l3_div_ck" },
+	{ OMAP4_USB_TLL_HS_CLKCTRL, omap4_usb_tll_hs_bit_data, CLKF_HW_SUP, "l4_div_ck" },
+	{ OMAP4_USB_HOST_FS_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48mc_fclk" },
+	{ OMAP4_OCP2SCP_USB_PHY_CLKCTRL, omap4_ocp2scp_usb_phy_bit_data, CLKF_HW_SUP, "ocp2scp_usb_phy_phy_48m" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_cm2_dm10_mux_parents[] __initconst = {
+	"sys_clkin_ck",
+	"sys_32k_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_timer10_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_cm2_dm10_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_timer11_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_cm2_dm10_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_timer2_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_cm2_dm10_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_timer3_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_cm2_dm10_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_timer4_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_cm2_dm10_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_timer9_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_cm2_dm10_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_gpio2_dbclk_parents[] __initconst = {
+	"sys_32k_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_gpio2_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_gpio2_dbclk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_gpio3_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_gpio2_dbclk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_gpio4_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_gpio2_dbclk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_gpio5_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_gpio2_dbclk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_gpio6_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_gpio2_dbclk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_per_mcbsp4_gfclk_parents[] __initconst = {
+	"mcbsp4_sync_mux_ck",
+	"pad_clks_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_mcbsp4_sync_mux_ck_parents[] __initconst = {
+	"func_96m_fclk",
+	"per_abe_nc_fclk",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_mcbsp4_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_per_mcbsp4_gfclk_parents, NULL },
+	{ 25, TI_CLK_MUX, omap4_mcbsp4_sync_mux_ck_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_slimbus2_fclk_0_parents[] __initconst = {
+	"func_24mc_fclk",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_slimbus2_fclk_1_parents[] __initconst = {
+	"per_abe_24m_fclk",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_slimbus2_slimbus_clk_parents[] __initconst = {
+	"pad_slimbus_core_clks_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_slimbus2_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_slimbus2_fclk_0_parents, NULL },
+	{ 9, TI_CLK_GATE, omap4_slimbus2_fclk_1_parents, NULL },
+	{ 10, TI_CLK_GATE, omap4_slimbus2_slimbus_clk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l4_per_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_TIMER10_CLKCTRL, omap4_timer10_bit_data, CLKF_SW_SUP, "cm2_dm10_mux" },
+	{ OMAP4_TIMER11_CLKCTRL, omap4_timer11_bit_data, CLKF_SW_SUP, "cm2_dm11_mux" },
+	{ OMAP4_TIMER2_CLKCTRL, omap4_timer2_bit_data, CLKF_SW_SUP, "cm2_dm2_mux" },
+	{ OMAP4_TIMER3_CLKCTRL, omap4_timer3_bit_data, CLKF_SW_SUP, "cm2_dm3_mux" },
+	{ OMAP4_TIMER4_CLKCTRL, omap4_timer4_bit_data, CLKF_SW_SUP, "cm2_dm4_mux" },
+	{ OMAP4_TIMER9_CLKCTRL, omap4_timer9_bit_data, CLKF_SW_SUP, "cm2_dm9_mux" },
+	{ OMAP4_ELM_CLKCTRL, NULL, 0, "l4_div_ck" },
+	{ OMAP4_GPIO2_CLKCTRL, omap4_gpio2_bit_data, CLKF_HW_SUP, "l4_div_ck" },
+	{ OMAP4_GPIO3_CLKCTRL, omap4_gpio3_bit_data, CLKF_HW_SUP, "l4_div_ck" },
+	{ OMAP4_GPIO4_CLKCTRL, omap4_gpio4_bit_data, CLKF_HW_SUP, "l4_div_ck" },
+	{ OMAP4_GPIO5_CLKCTRL, omap4_gpio5_bit_data, CLKF_HW_SUP, "l4_div_ck" },
+	{ OMAP4_GPIO6_CLKCTRL, omap4_gpio6_bit_data, CLKF_HW_SUP, "l4_div_ck" },
+	{ OMAP4_HDQ1W_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_12m_fclk" },
+	{ OMAP4_I2C1_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_96m_fclk" },
+	{ OMAP4_I2C2_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_96m_fclk" },
+	{ OMAP4_I2C3_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_96m_fclk" },
+	{ OMAP4_I2C4_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_96m_fclk" },
+	{ OMAP4_L4_PER_CLKCTRL, NULL, 0, "l4_div_ck" },
+	{ OMAP4_MCBSP4_CLKCTRL, omap4_mcbsp4_bit_data, CLKF_SW_SUP, "per_mcbsp4_gfclk" },
+	{ OMAP4_MCSPI1_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48m_fclk" },
+	{ OMAP4_MCSPI2_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48m_fclk" },
+	{ OMAP4_MCSPI3_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48m_fclk" },
+	{ OMAP4_MCSPI4_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48m_fclk" },
+	{ OMAP4_MMC3_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48m_fclk" },
+	{ OMAP4_MMC4_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48m_fclk" },
+	{ OMAP4_SLIMBUS2_CLKCTRL, omap4_slimbus2_bit_data, CLKF_SW_SUP, "slimbus2_fclk_0" },
+	{ OMAP4_UART1_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48m_fclk" },
+	{ OMAP4_UART2_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48m_fclk" },
+	{ OMAP4_UART3_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48m_fclk" },
+	{ OMAP4_UART4_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48m_fclk" },
+	{ OMAP4_MMC5_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "func_48m_fclk" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_gpio1_bit_data[] __initconst = {
+	{ 8, TI_CLK_GATE, omap4_gpio2_dbclk_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_timer1_bit_data[] __initconst = {
+	{ 24, TI_CLK_MUX, omap4_cm2_dm10_mux_parents, NULL },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_l4_wkup_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_L4_WKUP_CLKCTRL, NULL, 0, "l4_wkup_clk_mux_ck" },
+	{ OMAP4_WD_TIMER2_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "sys_32k_ck" },
+	{ OMAP4_GPIO1_CLKCTRL, omap4_gpio1_bit_data, CLKF_HW_SUP, "l4_wkup_clk_mux_ck" },
+	{ OMAP4_TIMER1_CLKCTRL, omap4_timer1_bit_data, CLKF_SW_SUP, "dmt1_clk_mux" },
+	{ OMAP4_COUNTER_32K_CLKCTRL, NULL, 0, "sys_32k_ck" },
+	{ OMAP4_KBD_CLKCTRL, NULL, CLKF_SW_SUP, "sys_32k_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+static const char * const omap4_pmd_stm_clock_mux_ck_parents[] __initconst = {
+	"sys_clkin_ck",
+	"dpll_core_m6x2_ck",
+	"tie_low_clock_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const char * const omap4_trace_clk_div_div_ck_parents[] __initconst = {
+	"pmd_trace_clk_mux_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const int omap4_trace_clk_div_div_ck_divs[] __initconst = {
+	0,
+	1,
+	2,
+	0,
+	4,
+	-1,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_div_data omap4_trace_clk_div_div_ck_data __initconst = {
+	.dividers = omap4_trace_clk_div_div_ck_divs,
+};
+
+static const char * const omap4_stm_clk_div_ck_parents[] __initconst = {
+	"pmd_stm_clock_mux_ck",
+	NULL,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_div_data omap4_stm_clk_div_ck_data __initconst = {
+	.max_div = 64,
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_bit_data omap4_debugss_bit_data[] __initconst = {
+	{ 20, TI_CLK_MUX, omap4_pmd_stm_clock_mux_ck_parents, NULL },
+	{ 22, TI_CLK_MUX, omap4_pmd_stm_clock_mux_ck_parents, NULL },
+	{ 24, TI_CLK_DIVIDER, omap4_trace_clk_div_div_ck_parents, &omap4_trace_clk_div_div_ck_data },
+	{ 27, TI_CLK_DIVIDER, omap4_stm_clk_div_ck_parents, &omap4_stm_clk_div_ck_data },
+	{ 0 },
+};
+
+static const struct omap_clkctrl_reg_data omap4_emu_sys_clkctrl_regs[] __initconst = {
+	{ OMAP4_DEBUGSS_CLKCTRL, omap4_debugss_bit_data, 0, "trace_clk_div_ck" },
+	{ 0 },
+};
+
+const struct omap_clkctrl_data omap4_clkctrl_data[] __initconst = {
+	{ 0x4a004320, omap4_mpuss_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a004420, omap4_tesla_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a004520, omap4_abe_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a008620, omap4_l4_ao_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a008720, omap4_l3_1_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a008820, omap4_l3_2_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a008920, omap4_ducati_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a008a20, omap4_l3_dma_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a008b20, omap4_l3_emif_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a008c20, omap4_d2d_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a008d20, omap4_l4_cfg_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a008e20, omap4_l3_instr_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a008f20, omap4_ivahd_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a009020, omap4_iss_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a009120, omap4_l3_dss_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a009220, omap4_l3_gfx_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a009320, omap4_l3_init_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a009420, omap4_l4_per_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a307820, omap4_l4_wkup_clkctrl_regs },
+	{ 0x4a307a20, omap4_emu_sys_clkctrl_regs },
+	{ 0 },
+};
+
 static struct ti_dt_clk omap44xx_clks[] = {
 	DT_CLK("smp_twd", NULL, "mpu_periphclk"),
 	DT_CLK("omapdss_dss", "ick", "dss_fck"),
-- 
1.9.1
More information about the linux-arm-kernel mailing list