[PATCH 2/2] scripts: imx imx-usb-loader: add i.MX6SL support

Alexander Kurz akurz at blala.de
Sun Nov 20 23:35:13 PST 2016


Add the i.MX6SL USB id to the list of known ids.

Signed-off-by: Alexander Kurz <akurz at blala.de>
---
 scripts/imx/imx-usb-loader.c | 7 +++++++
 1 file changed, 7 insertions(+)

diff --git a/scripts/imx/imx-usb-loader.c b/scripts/imx/imx-usb-loader.c
index fb80e0e..be0894f 100644
--- a/scripts/imx/imx-usb-loader.c
+++ b/scripts/imx/imx-usb-loader.c
@@ -137,6 +137,13 @@ struct mach_id imx_ids[] = {
 		.max_transfer = 1024,
 	}, {
 		.vid = 0x15a2,
+		.pid = 0x0063,
+		.name = "i.MX6sl",
+		.header_type = HDR_MX53,
+		.mode = MODE_HID,
+		.max_transfer = 1024,
+	}, {
+		.vid = 0x15a2,
 		.pid = 0x0071,
 		.name = "i.MX6 SoloX",
 		.header_type = HDR_MX53,
-- 
2.1.4
More information about the barebox mailing list